İnsan ve haklara ilişkin angajman derneği
"Sigortasız ve belgesiz" kişiler için Bocholt,
Rhede, Isselburg bölgesinde sağlık sigortası

Tedavi güvenilir, gizli ve ücretsizdir.

Yardım arayanlar için görüşme saatleri:

Her ayın 2’nci Cumartesisi Saat 10:30’dan 12:30’a kadar
(İlgili Cumartesi gününün bir tatil günü olmaması halinde)

Kreuzstraße 20, 46395 Bocholt

Bunun dışında bizle telefondan randevu alıp görüşebilirsiniz
Tedavi güvenilir, gizli ve ücretsizdir.

Almanya’da “belgesiz” yani ikamet ve çalışma izni ve hastalık sigortası olmaksızın ikamet eden insanlar, resmi makamların dikkatini çekmekten ve sınır dışı edilmekten çekindikleri için, doktor muayenehanesine ve hastaneye gitmekten korkmaktadırlar. Bunun yanı sıra, sağlık sigortası olmadığı veya yoksulluklarından utandığı için doktor muayenehanesine ve hastaneye de gitmeyenler var.

Burada, Bocholt bölgesinde de, düşük eşikli, sağlık kuruluşuna gereksinim duyan belgesiz insanlar yaşamaktadır. Bu insanlara, İnsan ve haklara ilişkin angajman derneği, tıbbi muayene imkanlarının (Akut ve acil muayene, genellikle temel tıbbi kapsamda) sağlanması suretiyle yardım etmek istemektedir.

„İnsan onuru dokunulmazdır“ (Anayasanın 1’nci maddesi)

Bu yasanın burada yaşayan tüm insanlar için geçerli olabilmesi için bu derneği kurduk.

Hedeflerimiz:

  • Sigortasız/Belgesiz insanlar için yerel yardım hizmetinin sağlanması
  • Sağlık, tıbbi, sosyal ve hukuki koşullarla başa çıkmak amacıyla önerilerin oluşturulması
  • İnsanlar için bilgilendirme ve danışma hizmetinin sağlanması
  • Doktor, uzman ve bakıcı kadrolarla sıkı bir işbirliğine girmek suretiyle, gönüllü ve uzmanlığa özel bakımın sağlanması amacıyla öneri ve katılımda bulunmak
  • Sigortasız insanların bakımının sağlanması amacıyla kamuoyunun fikrini güçlendirmek
  • Ayakta ve yatılı tedavi için yasal olarak sağlanması gereken hizmetlerin yetersiz olması halinde belgesiz kişiler için finansal desteğin sağlanması

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için, desteğinize ihtiyacımız var.

Kişisel imkânlarınız dâhilinde, destek hizmetlerimize kişisel, uzmanlık veya ideal olarak katılabilirsiniz:

  • Aktif katılım ile
  • Pasif veya aktif üyelik ile
  • Bağışlar ile